Sodni prevodi

Pri nas lahko uredite sodne prevode, kar pomeni, da so prevodi overjeni s pečatom in podpisom zapriseženega sodnega tolmača. Sodne prevode prevajajo sodni tolmači z dolgoletnimi izkušnjami iz različnih področij prevajanja.

Sodne prevode nudimo za naslednje listine:

 • Bilance stanja in uspeha,
 • Deklaracije,
 • Diplome, spričevala ter druge dokumente o izobrazbi,
 • Izpiske iz poslovnega/sodnega registra, davčnih uradov,
 • Notarske zapisnike in akte,
 • Pogodbe,
 • Poslovne dokumente in finančna poročila,
 • Pooblastila,
 • Potrdila o matičnem stanju, potrdila o nekaznovanju, potrdila o bivališču,
 • Sklepe sodišč, sodbe in odločbe upravnih organov,
 • Ustanovitvene listine pravnih oseb,
 • Zavarovalniško dokumentacijo,
 • Zakone ter podzakonske akte,…

Cena sodnega prevoda se obračuna na eno prevajalsko stran (1500 znakov), razlikuje pa se lahko glede na težavnost besedila in jezik. Pred prevajanjem vam lahko naredimo informativni izračun prevoda, saj se končni obračun lahko naredi šele po opravljenem prevodu.

Cena sodno overjenega prevoda je pogojena tudi z načinom prevzema dokumenta:

 • lasten prevzem v naši pisarni ali
 • pošiljanje le-tega po pošti.

Strankam, na območju Ljubljane, Kočevja in Kopra po predhodnem dogovoru nudimo brezplačno dostavo prevodov.

Pri večji količini prevodov nudimo tudi količinski popust.